Perth, Australia, 22 November 2012 | Tennis Australia