Perth, Australia, 7 November 2012 | Tennis Australia