Brisbane QLD, Australia, 19 April 2014 | Tennis Australia