Brisbane, Australia, 24 July 2013 | Tennis Australia