Melbourne, Australia, 30 November 2012 | Tennis Australia