St Monica's Tennis Club

Our Committee

 

President – Mark Lewis

 

 

 

Vice President- Bec Sicilia

 

 

 

Secretary – TBA

 

 

 

Treasurer- Ben Rose

 

 

 

Social Secretary- Matt Norris

 

 

 

Committee Member- Peter Clarke

 

 

 

Committee Member- Liz Burgin

 

 

 

Committee Member- Loretta Joyce

 

 

 

Committee Member- Pat Saundry

 

 

 

Committee Member- Michelle Coffey

 

 

 

Committee Member-

 

 

 

Committee Member-

 

 

 

Committee Member-